Resultaten

Steenwijk,  2019

Geachte donateurs, belangstellenden, vrienden en kennissen,

Hierbij een update van de gebeurtenissen binnen onze Stichting. Op deze wijze willen wij ook verantwoording aan u afleggen voor wat er met de ontvangen giften gedaan wordt.

Onze Stichting is in 2006 opgericht en is gebaseerd om weeskinderen naar school te sturen, een veilig onderdak en eten te geven.

Wij begonnen in de hoofdstad Harare onder toezicht van de Baptisten kerk in de buurt maar helaas door gebrek aan geld voor een vervolgopleiding op middelbaar niveau zijn we gestopt. Het schoolgeld was té hoog. Desondanks, krijgen deze kinderen nog steeds één maaltijd per dag bij de Baptistenkerk die wij sponsoren.

Verder hebben we besloten om de ondersteuning aan de weeskinderen in het binnenland waar de nood het hoogst is, verder uit te breiden. Het project heeft de naam “Karikoga” wat “weeskinderen” betekend. Het is gesitueerd op Scott’s Farm, een groot verlaten boerenbedrijf van ca 2000 ha. en waar intussen 500 weeskinderen zijn waarvan er 250 naar school gaan. Het staat geheel onder leiding van een Spaanse Pastoor die dit project bijzonder goed leidt.   

De meesten zijn in huis genomen door hun grootouders of een enkele oom en tante. Een groot aantal bivakkeren in de hut waar ze met hun ouders woonden en waar niemand naar ze omkijkt. Ze zijn aan hun lot over gelaten en het gevaar van verkrachting en ontvoering is aanwezig.

Helaas door het gebrek aan financiële middelen kunnen we slechts 60 kinderen steunen om naar de lagere en middelbare school te kunnen laten gaan. Wij betalen schoolgeld, ontbijt en een warme maaltijd die bestaat over het algemeen uit maismeel pap met wat groente. Die maaltijden werden buiten klaargemaakt onder een boom maar het goede nieuws is: we hebben de keuken voltooid en het eetzaaltje is in gebruik zodat ze nu ook tijdens regenval droog kunnen zitten. Het is de bedoeling dat we een praktische keuken gaan inrichten, maar het geld ontbreekt nog.

Door die maaltijden is het te merken dat hun prestaties beter worden want er vielen regelmatig kinderen onder de les flauw van de honger. Wij betalen ook school-uniforms inclusief schoenen, sportkleding en het vervoer van en naar school.

Veel kinderen moeten van ver komen. Tot nog toe moesten ze 10 à 15 km lopen naar en van school. Het risico bestaat altijd dat er kinderen ontvoerd worden voor kind  prostitutie of voor slavenwerk. Wat erg geruststellend is, er is een bus gedoneerd door de Katholieke kerk in Spanje zodat alle kinderen veilig naar school kunnen gaan. Ook onze stichting betaald een deel voor onderhoud en benzine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dankzij de Pastoor, vrijwilligers en leraren is er een goede controle over de kinderen en hun voogd thuis. Hierdoor is het leven van deze kinderen verbeterd. Natuurlijk is er nog veel te doen en daarom gaan we gewoon door.

In 2017 kregen we een lege zeecontainer die wij hebben verbouwd tot bibliotheek/gemeenschapsruimte. Maar nu hebben we nog geld nodig om het aan te kleden (kasten, tafels en stoelen e.d.)

Project De Vak School. 

Wij steunen op dit moment 10 kinderen die we naar de Vak School laten gaan. Zij zijn tè getraumatiseerd om naar reguliere middelbare school te kunnen gaan. De Vak School biedt deze kinderen 1-op-1 les waardoor er voldoende tijd en ruimte wordt gegeven voor deze kinderen om zich te kunnen ontplooien. Gelukkig hebben ze wel basisonderwijs gekregen om te kunnen lezen, schrijven en rekenen.
De cursussen die op de Vak School worden aangeboden duren elk 3 jaar en als ze afgestudeerd zijn krijgen ze hun gereedschap mee om voor zichzelf te beginnen.
In de afgelopen jaren hebben alle kinderen die hier aan deelgenomen hebben een baan gekregen.
De vakken die zij op de Vak School volgen zijn:

  • Hotel en catering
  • Cursus tot naaister
  • Cursus tot elektricien
  • Cursus tot timmerman
  • Cursus tot bouwvakker
  • Cursus tot monteur

Zodra deze 10 kinderen afgestudeerd zijn, hopen wij meer kinderen te steunen.

Recentelijk kregen wij ook een verzoek om één jongen en een meisje te steunen om naar de Universiteit te kunnen laten gaan. Enige tijd hiervoor hadden wij een sponsor gevonden die, een meisje die wij al jaren steunden, financieel kon helpen. Haar naam is Memory. Zij doet nu de Bachelor of Business Management and Information Technology (BBMIT Hons) aan The Catholic University in Zimbabwe. Deze studie kost €1.500,- per jaar en we zijn ontzettend blij dat zij deze studie kan afronden. Helaas kunnen wij nu nog niet de wens van de andere twee kinderen vervullen door gebrek aan geld.

Verder steunen wij ook een jongen met een dwarslaesie genaamd Carl. Hij wordt verzorgd door zijn oma.

Extra ondersteuning
Tenslotte ondersteunen wij een project voor 6 kinderen die té oud zijn om naar de lagere school te kunnen gaan. Die kinderen leren afzonderlijk lezen, schrijven, algemene taalvaardigheid en rekenen.

Helaas kunnen wij niet meer kinderen ondersteunen. 

Door een gebrek aan financiële middelen zou het misschien het laatste jaar van deze Stichting kunnen zijn, omdat wij grote moeite hebben sponsors en fondsenwerving te vinden.

Dus wij vragen u om financiële steun. U kunt dat hier doen.  

Met vriendelijke groet,
Het bestuur